Portefeuilles

Elk bestuurslid heeft naast zijn of haar eigen functie ook een ‘portefeuille’. Dit zijn takenpakketten die belangrijk zijn, maar minder tijd kosten dan een hoofdfunctie. Elk bestuurslid neemt één van de volgende portefeuilles op zich: onderwijs, secretaris, penningmeester, actieteam of diversiteit.

Portefeuille: onderwijs

Als het bestuurslid met onderwijs in het pakket heb jij het doel om leerlingen in het voortgezet onderwijs duurzaam op te leiden! Onder jouw toezicht plant team The Green School het duurzaamheidszaadje bij zoveel mogelijk jonge mensen, precies op het moment dat hun karakter gevormd wordt. Dat zaadje ontkiemt vervolgens direct of op latere leeftijd, waardoor we een samenleving krijgen met steeds meer mensen die op de hoogte zijn van ons klimaatprobleem. Duurzaamheid wordt een steeds groter onderdeel van voortgezet onderwijs, maar het is nog erg in opkomst. Dat is waar jij met je team op duikt.

Afgelopen jaar is een enthousiast team van vrijwilligers, onder leiding van voorzitter Aleid, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een lesprogramma. Komend jaar zal de focus liggen op het perfectioneren en verspreiden. Het team (en jij, als je dat leuk vindt) zal gastlessen geven op verschillende middelbare scholen. Alle lessen hebben een positieve insteek en bieden een handelingsperspectief.

Wat ga je doen?
Je begeleidt het team The Green School, je overziet de planning en stuurt het team aan en daarbij zorg je ervoor dat:

 • er voldoende inhoudelijk/leuk onderwijsmateriaal ligt
 • er doorontwikkeling van het onderwijsmateriaal plaatsvindt en nieuw materiaal gemaakt wordt (eventueel samen met andere organisaties)
 • er nieuwe contacten met scholen/leraren tot stand gebracht worden
 • er regelmatig gastlessen gegeven worden door jouw team
 • het team regelmatig bij elkaar komt voor overleg

Voor deze portefuille zijn wij op zoek naar iemand:

 • met organisatietalent
 • met affiniteit met onderwijs
 • met ongeremd enthousiasme voor het opleiden van de jeugd
 • die leiding kan geven aan een team (vooral op strategisch niveau)

Portefeuille: secretaris

Als secretaris ben je de organisator binnen het bestuur. Je houdt je bezig met de bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en contact met nieuwe en potentiële leden. Daarnaast houd je je medebestuurders op de hoogte van belangrijke informatie en houd je voor JMA kansen in de gaten om nieuwe contacten te leggen.

Wat ga je doen?

 • Lange-termijn planning opstellen voor je bestuursjaar (& de rest van het bestuur daaraan herinneren)
 • Organiseren van de AV-jong (algemene vergadering jongeren bij JMA en Milieudefensie)
 • Voorbereiden van bestuursvergaderingen (inplannen, agenda opstellen samen met de voorzitter)
 • Zorgen dat er van de bestuursvergaderingen notulen worden gemaakt (door jou of in overleg door een medebestuurder)
 • Bijhouden van de algemene JMA-mailbox en interessante & leuke berichten doorsturen (aanmeldingen voor nieuwe leden, nieuwsbrieven van bevriende organisaties en berichten van algemene contacten van JMA)
 • Samen met de voorzitter zorg je voor een goede onderlinge sfeer binnen het bestuur

Voor deze portefuille zijn wij op zoek naar iemand:

 • die lange termijn-planningen kan maken (en het team daaraan kan helpen houden)
 • die het leuk vindt om activiteiten te organiseren
 • die het niet erg vindt om elke dag zijn/haar mail te checken
 • die niet bang is voor grote hoeveelheden informatie

Portefeuille: penningmeester

Als penningmeester is het jouw taak om te zorgen dat het budget dat JMA ter beschikking heeft effectief en verantwoordelijk wordt besteed en waar nodig en mogelijk wordt aangevuld met externe gelden. In overleg met de andere bestuursleden stel je een realistische begroting op en vier keer per jaar kijk je samen met Milieudefensie het met onze uitgaven en inkomsten staat. Aan het eind van het jaar leg je verantwoordelijkheid af over de financiën aan onze AV-jong (de algemene vergadering van jongeren bij JMA en Milieudefensie). Je werkt veel samen met de financiële afdeling van Milieudefensie en je kan een kijkje in de keuken van professionele fondsenwerving krijgen.

Wat ga je doen?

 • Overzicht houden van de eigen inkomsten en uitgaven van JMA
 • Opstellen van de financiële stukken voor de AV-jong
 • Organiseren van de kascontrole en de kascontrolecommissie faciliteren bij hun werk
 • Beoordelen financiële haalbaarheid van plannen en meedenken over hoe het budget het beste aan acties en activiteiten kan worden besteed
 • Het goedkeuren en laten uitbetalen van rekeningen en declaraties van JMA’ers
 • Fondsen aanvragen wanneer nodig

Voor deze portefuille zijn wij op zoek naar iemand:

 • die goed overzicht kan houden (van de activiteiten van andere bestuursleden)
 • die niet vies is van cijfers & spreadsheets

Portefeuille: actieteam

In het nieuwe jaar wil JMA een actieteam opzetten. Dit team speelt met creatieve, snelle acties in op de actualiteiten. Dit kan bijvoorbeeld een demonstratie zijn, op of na de dag dat een oliemaatschappij weer eens onder twijfelachtige omstandigheden een “goede” deal sluit. Die acties worden binnen hooguit enkele dagen opgezet en uitgevoerd. Daarbij betrek je enthousiaste JMA-leden en eventueel (lokale) media.

Wat ga je doen?

 • Nauwgezet bijhouden van actualiteiten
 • Snelle, ludieke en actuele acties organiseren
 • Betrekken van enthousiaste, creatieve activisten bij je acties
 • Samenwerken met het Actieteam van Milieudefensie om jonge mensen bij acties te betrekken

Voor deze portefeuille zijn wij op zoek naar iemand:

 • die houdt van organiseren
 • met een creatieve geest
 • met een activistische mentaliteit
 • met de vaardigheid om andere mensen te enthousiasmeren

Portefeuille: diversiteit

JMA wil graag een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Momenteel zijn onze actieve leden vooral woonachtig in de randstad, hoogopgeleid en hebben ze vaak een west-Europese culturele achtergrond. Lijkt het jou leuk om contact te zoeken met verschillende doelgroepen? Te zorgen voor samenwerking en hen bij onze campagnes te betrekken? Grenzen te verleggen en bruggen te bouwen? Dan is deze portefeuille echt voor jou!

Wat ga je doen?

 • Contact zoeken en onderhouden met diverse organisaties zoals Fawaka en JOB
 • Een visie ontwikkelen hoe JMA een diverser groep jongeren kan betrekken en deze plannen uitvoeren

Voor deze portefeuille zijn wij op zoek naar iemand:

 • met affiniteit met diversiteit
 • die zelfstandig kan werken & sterke sociale vaardigheden heeft
 • die een neus heeft voor maatschappelijke issues

Solliciteren

Ben je er uit? Of juist nog geen idee welke portefuille je wat lijkt? Zolang je je als bestuurslid bij JMA wilt inzetten, nodigen we je van harte uit te solliciteren! Het is niet verplicht, maar als je een voorkeur hebt voor een portefeuille, horen we dat graag. Het voorzitterschap kan niet gecombineerd worden met de portefeuilles secretaris en penningmeester.

Document acties