Jongeren met boortorens in actie tegen schaliegas

Utrecht, 19 oktober 2013 – Vrijdagmiddag 18 oktober trok Jongeren Milieu Actief (JMA) met een groep jongeren het stadscentrum van Utrecht in met schaliegas boortorens van 2,5 meter hoog. Ze vragen hiermee aandacht voor de problemen en risico's van het winnen van schaliegas.

De actie sluit aan bij het internationale Global Frackdown initiatief. Onder die vlag werden vorig jaar 200 acties in ruim 20 landen gehouden. Ook dit jaar laten mensen wereldwijd zich horen rondom 19 oktober. JMA richt zich daarbij in Nederland op de impact op het landschap: doordat er beperkt ruimte beschikbaar is in Nederland zullen belangrijke natuur- én rustige woongebieden aangetast worden door het boren. Betonnen platforms en nieuwe wegen zijn nodig om te kunnen boren en water en chemicaliën aan- en af te voeren.

Minister Kamp heeft onlangs het moratorium op boringen naar schaliegas verlengd en laat een nieuw onderzoek uitvoeren naar geschikte boorlocaties in Nederland. Hierdoor wordt er niet op korte termijn geboord. Naar verwachting wordt dit besluit over 1 tot 1,5 jaar herzien.

Geen slimme investering

Schaliegas is geen duurzame energiebron: bij deze techniek worden miljoenen liters water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de grond gespoten om aardlagen, waarin olie en gas ligt opgeslagen, open te breken. De aan- en afvoer van water en chemicaliën zorgt voor een hoge druk op het verkeersnetwerk rond de boortorens. Daarnaast ontstaan bij het kraken van de ondergrond risico's op aardbevingen en vervuiling van het drinkwater.

De economische meerwaarde van schaliegas is mogelijk zeer gering en de boringen kunnen kosten voor de gehele maatschappij met zich meebrengen. Zo noemt topman Peter Voser, die over drie maanden aftreedt als CEO van Shell, schaliegas een 'hype' waar zijn bedrijf bij nader inzien beter niet in had kunnen investeren. Om alle in potentie aanwezige schaliegas in Nederland te kunnen winnen, zullen duizenden boortorens neer moeten worden gezet. Daarom komt JMA nu in actie.

Document acties