Missie en visie

Vanzelfsprekend heeft JMA een duidelijk doel in haar leven. Hier staat kort weergegeven wat JMA doet en wil.

Logo JMAWat wil JMA? Hoe zien wij de toekomst? Wat is onze ideale wereld?
Dit staat in onze visie: Een duurzame rechtvaardige wereld. Nu en in de toekomst, hier en daar.

Wat is JMA? Wat doet JMA, en waarom?
Dit staat in onze missie: JMA is een milieuorganisatie voor en door jongeren die grote projecten en kleinschalige grassroots activiteiten organiseert om een duurzame samenleving dichterbij te brengen.

Belangrijke waarden van JMA zijn: creatief, met lef, ludiek, vernieuwend, positief, kritisch, inspirerend, actief, doe-het-zelf, zichtbare resultaten, bewust van de wereld, kennis en inhoud.

De algemene doelstellingen van JMA zijn:

  • Milieubewustzijn vergroten onder jongeren;
  • Jongeren betrekken bij het verduurzamen van de samenleving en hen mobiliseren om zelf milieuresultaat te boeken;
  • Een platform bieden waar jongeren op hun eigen manier en met elkaar aan de slag kunnen om een duurzame samenleving te realiseren;
  • Besluitvorming over milieu en duurzaamheid beïnvloeden ten behoeve van de realisatie van onze visie, zowel bij politieke organisaties als bij het bedrijfsleven.
Document acties