ALV 2015

 Titel   Type 
20141108 ALV JMA Notulen.pdf Bestand
20150530 agenda ALV JMA.pdf Bestand
Financiële stukken 2014-2015.pdf Bestand
JMA jaarplan 2015.pdf Bestand
Voordracht kandidaten voor bestuur 2014-2015.pdf Bestand
Halfjaar verslag JMA.pdf Bestand
ALV_Agenda 30 mei 2015 JMA.pdf Bestand
Agenda ALV 14 november 2015 Bestand
Financieel jaarverslag 2015 Bestand
SoCo Evaluatie 11-2015 Bestand
SoCo Evaluatie 11-2015 v2 Bestand
Jaarverslag 2014 2015 Bestand
Financieel verantwoordingsverslag 2015 Bestand
Concept begroting 2015-2016 Bestand
JMA budgetten 2015 Bestand
Fondsenwervingsplan Bestand
Aangepaste concept begroting 2015-2016 Bestand
Financiele stukken ALV juni 2016 Bestand
20160526ToevoegingSoCotweederondevoorALVjuni2016.pdf Bestand
copy_of_20160526ToevoegingSoCotweederondevoorALVjuni2016.pdf Bestand
20160526ABPJMA.pdf Bestand
20160526HalfjaarverslagJMA.pdf Bestand
20160520ReactieJMAEerstestapnaareenvruchtbaresamenwerking.pdf Bestand
Sollicitatiecommissie2016.pdf Bestand
copy2_of_20160526ToevoegingSoCotweederondevoorALVjuni2016.pdf Bestand
copy_of_Sollicitatiecommissie2016.pdf Bestand
20160513AdviesrapportageYoungworks.pdf Bestand
Samenkanhetanders.pdf Bestand
AgendaAlgemeneLedenvergaderingvanJongerenMilieuActiefop4juni2016.pdf Bestand
notulen201514novemberALVJMA21.pdf Bestand
20160601Adviescommissie.pdf Bestand
20160520ReactieMToverJMAsamenwerking2.pdf Bestand
20160520ReactieMDMTJMAsamenwerking5.pdf Bestand
Agenda ALV Bestand
20160604NotulenJMAALV.pdf Bestand
20161112FinancieelJaarverslag.pdf Bestand
20161112VerantwoordingFinancien.ods Bestand
20161112Kascommissieverslag.pdf Bestand
20161112VoorstelRvAaanALV.pdf Bestand
VerslagadviescommissieJMA1.pdf Bestand
20161112jaarverslagJMA.pdf Bestand
20161112ConceptnotulenJMAALV.pdf Bestand
20161124IntrostukjesBestuur1617.pdf Bestand
copy_of_20161124IntrostukjesBestuur1617.pdf Bestand
20161124VerslagALV.pdf Bestand
Document acties