Verslag kascommissie en reactie bestuur

De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd over de administratie van boekjaar 2012. Ze heeft daarbij een aantal aanbevelingen gedaan en vragen gesteld. In dit document vind je ook de reactie van het bestuur.
Document acties