ALV 2013

Stukken specifiek voor de ALV, waaronder de agenda, routebeschrijving en beleidsvoorstellen. Deze worden uiterlijk twee weken voor de ALV gepubliceerd. Algemene stukken (zoals de statuten, het HR, ABP en het huidige jaarplan vind je hier: www.jma.org/media/downloads).
Boekhouding en balans 2012

Boekhouding en balans 2012

De boekhouding en balans van 2012.

Lees verder...

Voordracht JMA bestuur 2013/2014

De sollicitatiecommissie is eruit. Na gesprekken met alle kandidaten kan ze met grote tevredenheid en gepaste trots de kandidaten voor het bestuur van 2013/2014 aankondigen. In dit document stellen de kandidaten zich kort voor.

Lees verder...

Verslag kascommissie en reactie bestuur

De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd over de administratie van boekjaar 2012. Ze heeft daarbij een aantal aanbevelingen gedaan en vragen gesteld. In dit document vind je ook de reactie van het bestuur.

Lees verder...

Routebeschrijving

De ALV wordt gehouden op het kantoor van de NJR. De routebeschrijving vind je hier.

Lees verder...

Beleidsvoorstel mailingen

Het bestuur is in het afgelopen jaar tot de conclusie gekomen dat er een beleid moet komen over wanneer, waarom en hoe we onze leden mailingen sturen (per post, email, of telefonisch). Met name digitale mailingen worden steeds belangrijker. We willen ervoor zorgen dat we ons houden aan de privacy wetgevingen en tegelijkertijd onze leden zo goed mogelijk betrekken bij onze activiteiten. Feedback op dit voorstel kan ook vóór de ALV gestuurd worden aan Koen via koen@jma.org

Lees verder...

Beleidsvoorstel financiën

Door de nieuwe structuur (met actieve werkgroepen) was soms onduidelijk hoe kosten gedeclareerd mogen worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. In dit beleidsvoorstel staat duidelijk aangegeven wat gedeclareerd mag worden, wie verantwoordelijk is voor welke uitgaven en hoe de controle in z'n werk gaat. Feedback op dit beleidsvoorstel is ook vóór de ALV mogelijk via koen@jma.org

Lees verder...

Concept Jaarplan 2013-2014

Inhoud en diepgang zijn altijd al belangrijke waarden geweest binnen JMA en zullen dat ook blijven. Op onze thema's hebben we steeds meer kennis in huis. In dit jaarplan staat beschreven hoe die kennis ten gelde wordt gemaakt door de vereniging en haar vrijwilligers, leden en medewerkers. Daarbij letten we op aandacht en focus. Lees hier hoe we dat doen.

Lees verder...

Concept Begroting 2013-2014

Begroting voor het aankomende verenigingsjaar, gepresenteerd naast de begroting van vorig jaar en de daadwerkelijke uitgaven.

Lees verder...

Concept notulen ALV 2012

De notulen van de ALV op 20 oktober 2012, ter goedkeuring aan de ALV.

Lees verder...

Voorstel Raad van Advies

De ledenraad functioneert niet en het bestuur heeft in het kader van het consensus principe de ambitie om alle leden bij belangrijke beslissingen te betrekken. Een Raad van Advies heeft een sterk profiel en kennis en ervaring waarmee de vereniging van degelijk strategisch advies kan worden voorzien en de vereniging een bekend gezicht kunnen geven.

Lees verder...

Document acties