De ALV van JMA

We hebben de ALV (net) achter de rug. Voorlopig is er geen ALV. Wanneer er meer informatie is, zal dat hier gepubliceerd worden.

De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging JMA. Elk najaar komen leden bij elkaar om te stemmen over het beleid en een nieuw bestuur en om het afgelopen jaar af te ronden. Met de afronding wordt het jaarverslag, financiële jaarverslag, etc. bedoeld.

Daarnaast kunnen JMA'ers ook een ALV aanvragen als ze vinden dat er zeer snel iets besproken moet worden. Meer informatie daarover kun je vinden in de statuten.

Leden worden per post minimaal twee weken van te voren geïnformeerd over de ALV. Zorg dus dat je als lid het altijd doorgeeft als je (NAW)gegevens veranderen.

Document acties