Vereniging JMA

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten een aantal zaken gebeuren. Als lid kun je stemmen over de begroting, het financieel jaarverslag, het jaarverslag en natuurlijk de plannen voor het komende jaar. Jij bepaalt dus wat JMA gaat doen. En, niet te vergeten, je kiest de nieuwe bestuursleden!
Algemeen Beleidsplan 2011-2015

Algemeen Beleidsplan 2011-2015

Met dit nieuwe ABP bepaalt Jongeren Milieu Actief (JMA) haar koers voor de komende 5 jaar. De nadruk ligt hierbij op de thema’s waarmee JMA zich wil bezighouden, de problemen die JMA wil aanpakken en de verandering die JMA teweeg wil brengen. Hierbij wordt aangegeven hoe JMA dit wil gaan doen. Tenslotte wordt de positie van JMA, dé jongerenmilieuorganisatie van Nederland, in kaart gebracht. In zijn geheel geeft dit beleidsplan dus een beeld van wat JMA op dit moment is, en waar zij naar toe wil.

Lees verder...

Declaratieformulier

Declaratieformulier

Heb je kosten gemaakt voor JMA-acties en/of activiteiten? En mag je die declareren? Gebruik dan dit formulier.

Lees verder...

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk Reglement (HR) geeft een verdere invulling aan de statuten. Hierin worden onder andere de ledeninspraak, contributies, organisatiestructuur en regels omtrent projecten beschreven. Laatste versie: 27 juni 2014.

Lees verder...

Jaarplan JMA 2015-2016

In dit jaarplan zijn enkele beknopte doelen opgesteld voor het bestuursjaar van 2015-2016. Daarmee geven we de richting van JMA aan. Het bestuur heeft voor het aankomend jaar enkele uitdagende doelen gekozen want ambitie mag nooit ontbreken!

Lees verder...

Statuten

Statuten

De statuten van JMA. Laatste versie: per 27 juni 2014.

Lees verder...

Document acties