JMA@School

JMA@school, hét duurzame scholierennetwerk (van JMA) voor het Voortgezet Onderwijs en MBO. Hier kun je verschillende lessen vinden die we aanbieden voor leerlingen en docenten.
3.1 Antwoorden: Bananen- en chocoladequiz

3.1 Antwoorden: Bananen- en chocoladequiz

Antwoorden horende bij de quiz over bananen en chocolade

Lees verder...

3.1 Informatie over bananen

3.1 Informatie over bananen

De banaan is een van de meest vervuilende landbouwgewassen ter wereld. Er worden tijdens de teelt heel veel bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Bananen zijn gevoelig voor ziekten die de wortels en het blad aantasten. Sproeivliegtuigen verspreiden veel bestrijdingsmiddelen en kunstmest wordt overvloedig gebruikt. Een groot deel van de middelen komt zelfs buiten de plantage in de vrije natuur terecht. Bodem en grondoppervlaktewater worden hierdoor op grote schaal verontreinigd.

Lees verder...

3.2 Opdracht: discussie belangengroepen

3.2 Opdracht: discussie belangengroepen

Wie gaat er voor de goedkoopste, wie voor de sociaalste en wie voor de milieuvriendelijkste banaan? Voor welke banaan ga je zelf? Wat is voor jou het belangrijkst; de prijs, het inkomen van de boer of het milieu? Ga jij voor korte- of lange-termijnoplossingen?

Lees verder...

3.3 Opdracht: tussenhandel bananen

3.3 Opdracht: tussenhandel bananen

Bekijk de bananenketen. Wie is er verantwoordelijk voor dat de banaan milieuvriendelijker wordt?

Lees verder...

3.4 Opdracht: bananenteelt

3.4 Opdracht: bananenteelt

Deze opdracht gaat over de teelt van de banaan en de bestrijdingsmiddelen die daarbij aan te pas komen. Lees eerst de tekst voordat je de vragen maakt.

Lees verder...

4.1 Informatie over appels

4.1 Informatie over appels

Een deel van het landbouwgif komt uiteindelijk terecht in ons voedsel. Op 45 procent van de Nederlandse en op 70 procent van de buitenlandse producten vond de Keuringsdienst van Waren meetbare resten bestrijdingsmiddelen. Tien procent overschreed zelfs de wettelijke toegestane hoeveelheid. Dagelijks krijg je dus via je voedsel resten bestrijdingsmiddelen binnen. Het eten van verse groenten en fruit is dus niet per definitie gezond.

Lees verder...

4.2 Opdracht: productieketen van appels

4.2 Opdracht: productieketen van appels

Lees de tekst over de productieketen van appels en maak vervolgens de bijbehorende vragen.

Lees verder...

4.3 Opdracht: tussenhandel appels

4.3 Opdracht: tussenhandel appels

In deze opdracht wordt gekeken naar de import en export van appels. Bij deze opdracht komt een rekenmachine goed van pas.

Lees verder...

4.4 Opdracht: de boer

4.4 Opdracht: de boer

In deze opdracht kom je te weten wat milieubelastingen zijn en dat er een verschil zit tussen gangbare en biologische landbouw. En wat zijn deze verschillen?

Lees verder...

Achtergrondinformatie afval

Achtergrondinformatie afval

Dat een huishouden afval produceert is onvermijdelijk. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, schillen, restjes en versleten spullen. Dit leidt tot een continue stroom van afval. In Nederland is veel gedaan om deze afvalstroom op een milieuverantwoorde manier te verwerken. Ongeveer de helft van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt, het storten van huishoudelijk afval is zo goed als verleden tijd, en afvalverbrandingsovens zijn schoner geworden en leveren nuttige elektriciteit.

Lees verder...

Achtergrondinformatie kleding en milieu

Als we het over kleding of textiel hebben, dan hebben we het vaak over katoen. Katoen is namelijk ruimschoots de meest gebruikte stof in de wereld. En aangezien katoen een plant is wordt het gekweekt door boeren, katoenboeren. En deze boeren zitten voornamelijk in Azië en ook Afrika. De meeste boeren zijn kleine boeren, het is dus geen grote industrie. Bij deze boeren begint het proces van het maken van een t-shirt.

Lees verder...

Achtergrondinformatie kleding en milieu

Achtergrondinformatie kleding en milieu

Als we het over kleding of textiel hebben, dan hebben we het vaak over katoen. Katoen is namelijk ruimschoots de meest gebruikte stof in de wereld. En aangezien katoen een plant is wordt het gekweekt door boeren, katoenboeren. En deze boeren zitten voornamelijk in Azië en ook Afrika. De meeste boeren zijn kleine boeren, het is dus geen grote industrie. Bij deze boeren begint het proces van het maken van een t-shirt.

Lees verder...

Achtergrondinformatie klimaatverandering

Achtergrondinformatie klimaatverandering

Klimaatverandering ontstaat door het stijgen van de gemiddelde temperatuur op aarde, en dat komt weer door de gestegen concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Het weer, de zeespiegels wereldwijd en het leven van mens en dier ervaren de gevolgen van klimaatverandering.

Lees verder...

Achtergrondinformatie soja-problematiek

Achtergrondinformatie soja-problematiek

De meeste soja komt uit Zuid-Amerikaanse landen. Daar gaan voor de teelt van soja enorme stukken tropisch bos en unieke savannes tegen de vlakte. Soja is daarmee een hoofdoorzaak van ontbossing en het uitsterven van dieren en planten geworden. De uitbreiding van de plantages gaat bovendien gepaard met gedwongen landonteigening en grove schending van mensenrechten. Mensen verliezen hun land hun werk én hun voedselzekerheid.

Lees verder...

Achtergrondinformatie Sojaproblematiek

Achtergrondinformatie Sojaproblematiek

De meeste soja komt uit Zuid-Amerikaanse landen. Daar gaan voor de teelt van soja enorme stukken tropisch bos en unieke savannes tegen de vlakte. Soja is daarmee een hoofdoorzaak van ontbossing en het uitsterven van dieren en planten geworden. De uitbreiding van de plantages gaat bovendien gepaard met gedwongen landonteigening en grove schending van mensenrechten. Mensen verliezen hun land hun werk én hun voedselzekerheid.

Lees verder...

Achtergrondinformatie The Bet

Achtergrondinformatie The Bet

In 1997 spraken bijna alle landen in het Japanse Kyoto af hoeveel CO2 zij moesten besparen om het broeikaseffect te verminderen. De Europese landen beloofden hun CO2 uitstoot met gemiddeld 8 % te verminderen ten opzichte van 1990 voor de periode 2008-2012. Dit doel is in 2012 op net het randje net behaald. Omdat de landen elkaar onderling mochten helpen. In veel landen nam in het begin de uitstoot van CO2 echter alleen maar toe, in Nederland bijvoorbeeld was de uitstoot in 2002 volgens cijfers van het RIVM 3% hoger dan in 1990. Daarom stimuleert Jongeren Milieu Actief (JMA) jongeren om zelf aan de slag te gaan en het goede voorbeeld te geven. Jongeren bewijzen zo dat je met simpele maatregelen gemakkelijk 8 % CO2 kan besparen. Niet binnen 15 jaar, maar in twee maanden! Spaarstand op de computer, verwarming een graadje lager, spaarlamp indraaien..... iedereen kan het broeikaseffect aanpakken!

Lees verder...

Achtergrondinformatie: Klimaatverandering

Je hebt vast wel eens op het nieuws gehoord dat het warmer wordt op aarde door klimaatverandering en dat de zeespiegel stijgt. Hier kun je lezen wat klimaatverandering is en wat de gevolgen zijn voor Nederland en de rest van de wereld.

Lees verder...

Achtergrondinformatie: Klimaatverandering

Achtergrondinformatie: Klimaatverandering

Klimaatverandering ontstaat door het stijgen van de gemiddelde temperatuur op aarde, en dat komt weer door de gestegen concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Het weer, de zeespiegels wereldwijd en het leven van mens en dier ervaren de gevolgen van klimaatverandering.

Lees verder...

Afval en milieu

Afval en milieu

Volgens de Van Dale is afval 'alles dat na een bewerking als nutteloze rest overblijft.' In deze les leren scholieren dat deze definitie niet juist hoeft te zijn. Afval is niet altijd een nutteloze rest, in tegendeel; in Nederland wordt bijna 80% van het afval nuttig toegepast. Afgedankte producten worden geheel of gedeeltelijk hergebruikt. Tijdens deze les gaan de leerlingen afval ook hergebruiken.

Lees verder...

Benodigdheden les soja-problematiek

Benodigdheden les soja-problematiek

Overzicht benodigdheden: documenten, opdrachten en link naar film

Lees verder...

Document acties