JMA@School

JMA@school, hét duurzame scholierennetwerk (van JMA) voor het Voortgezet Onderwijs en MBO. Hier kun je verschillende lessen vinden die we aanbieden voor leerlingen en docenten.
1. Achtergrondinformatie bananen

1. Achtergrondinformatie bananen

Op de bananenplantages is vaak sprake van een monocultuur. In een monocultuur wordt er op een stuk grond maar één gewas verbouwd, waardoor de verscheidenheid aan plantensoorten (de diversiteit) verstoord wordt en de landbouwgrond uitgeput raakt. Na een mislukte oogst, door uitputting of plagen, ligt de grond braak. Wind en water hebben dan vrij spel en erosie is het gevolg.

Lees verder...

1. Achtergrondinformatie: oorzaak en gevolg klimaatverandering

1. Achtergrondinformatie: oorzaak en gevolg klimaatverandering

Het is belangrijk dat de studenten duidelijk voor zich hebben wat klimaatverandering is, wat de oorzaak is en wat de gevolgen zijn. Pas dan kunnen de studenten inzien dat er ook echt wat aan moet gebeuren. Hieronder staat de wijze beschreven waarop JMA het klimaatprobleem altijd uitlegt. Natuurlijk kun je er je eigen draai aan geven, zolang de boodschap maar overkomt. Het is wel belangrijk om constant vragen te stellen aan de studenten, dan houden ze goed hun aandacht erbij.

Lees verder...

1. Kookblad voor 2 biologische appelflappen

1. Kookblad voor 2 biologische appelflappen

Beschrijving van de benodigdheden en bereidingswijze

Lees verder...

1.1 Informatie mondiale voetafdruk

1.1 Informatie mondiale voetafdruk

De mondiale voetafdruk is de oppervlakte aarde die nodig is om in de levensstijl van een persoon, stad of land te voorzien. Voor alles wat we consumeren of aan afval produceren is te berekenen hoeveel hectare er nodig is om dat voort te brengen of te verwerken. Ruimte in de vorm van landbouwgrond, bossen, bebouwd land voor wegen en huizen, visgronden, land voor energieverbruik etc.

Lees verder...

1.1 Opdracht: keurmerken

1.1 Opdracht: keurmerken

Er zijn een heleboel keurmerken in omloop. Niet alle keurmerken geven echter een waarborg voor een eerlijk product. Om enig inzicht te krijgen in de verschillende keurmerken geven we hier drie belangrijke keurmerken. Zodat je zeker weet dat je met een milieuvriendelijk of ‘goed’ product naar huis gaat.

Lees verder...

1.2 Bereken je eigen voetafdruk

1.2 Bereken je eigen voetafdruk

Als je de volgende vragenlijst invult, kun je je eigen mondiale voetafdruk berekenen. Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Achter de antwoorden staat tussen haakjes het desbetreffende getal dat je aan het eind van de test bij elkaar moet optellen. Voor een digitale berekening kun je terecht op www.voetafdruk.nl. Daar kun je ook je voetafdruk vastleggen.

Lees verder...

1.2 Opdracht: tussen de winkel en de boer

1.2 Opdracht: tussen de winkel en de boer

Van de boerderij gaat die melk naar de kaasfabriek. Om kaas te maken, is stremsel nodig. Stremsel wordt gemaakt van koeienmagen. Daarna gaan de kazen naar het pakhuis. Daar krijgen ze een plastic beschermlaagje, waardoor ze een lekkere smaak krijgen en niet gaan schimmelen. Niet alle kazen worden in een fabriek gemaakt. Er zijn in Nederland ongeveer 500 boerderijen die eigen kaas maken. De kaas wordt gemaakt op de boerderij waar de melk vandaan komt. Boerenkazen kunnen biologisch zijn, maar zijn het niet automatisch.

Lees verder...

2. Appelflappen: invulformulier bioproeverij

2. Appelflappen: invulformulier bioproeverij

Kun je het verschil tussen biologische en gangbare producenten proeven? Daar kom je achter bij deze bioproeverij! Jullie hebben twee soorten appelflappen gebakken en aan jullie is het de taak deze te proeven en het onderstaande schema in te vullen.

Lees verder...

2. Energiebesparing in de keuken

2. Energiebesparing in de keuken

In het videofragment met Frank van der Zande zie je enkele tips voorbijkomen over energie besparen in de keuken. Weet jij ze nog?

Lees verder...

2. Voor- en tegenargumenten bananen

2. Voor- en tegenargumenten bananen

Argumenten voor en tegen voor het debat

Lees verder...

2.1 Informatie over de cacaoteelt

2.1 Informatie over de cacaoteelt

Een cacaoboon groeit aan een boom. Deze bomen worden meestal niet gekweekt in monoculturen maar in bosbouw. In bosbouw worden weinig bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt, hierdoor is de milieubelasting vrij klein. Op bananen plantages is vaak wél sprake van een monocultuur. In een monocultuur wordt er op een stuk grond maar één gewas verbouwd, waardoor de verscheidenheid aan plantensoorten (de diversiteit) verstoord wordt en de landbouwgrond uitgeput raakt. Na een mislukte oogst, door uitputting of plagen, ligt de grond braak. Wind en water hebben dan vrij spel en erosie is het gevolg.

Lees verder...

2.1 Opdracht: verschillende soorten appels

2.1 Opdracht: verschillende soorten appels

In deze opdracht vergelijk je de appels. Daarbij maak je de onderstaande vragen.

Lees verder...

2.2 Opdracht: etiketten

2.2 Opdracht: etiketten

Vergelijk de ingrediënten van een gewoon pak hagelslag en een pak Max Havelaar hagelslag en maak vervolgens de bijbehorende opdrachten.

Lees verder...

2.2 Opdracht: tussen de winkel en de boer

2.2 Opdracht: tussen de winkel en de boer

In deze opdracht wordt er bekeken wat de import en export van appels is. Bij deze opdracht komt een rekenmachine goed van pas.

Lees verder...

2.3 Opdracht: de boomgaard

2.3 Opdracht: de boomgaard

Het grootste verschil tussen gangbare en biologische landbouw is dat biologische landbouw geen gebruik maakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Voor de teelt van appels gebruiken de meeste boeren bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en insecten. Deze, vaak giftige, middelen vervuilen het water, de bodem en lucht.

Lees verder...

2.3 Opdracht: over de prijsstructuur

2.3 Opdracht: over de prijsstructuur

In deze tabel is de prijsstructuur van een regulier pak hagelslag te zien in vergelijking met een pak hagelslag van Max Havelaar. In de bijbehorende opdrachten ga je deze prijzen en percentages met elkaar vergelijken.

Lees verder...

2.4 Opdracht: tussenhandel

2.4 Opdracht: tussenhandel

Bestudeer de schakels in de chocolade-industrie en beantwoord de bijbehorende vragen

Lees verder...

3. Informatieblad bij appelflappen

3. Informatieblad bij appelflappen

Appelflappen bakken en het klimaat.. dat lijkt geen logische combinatie. Maar ook in de keuken kun je rekening houden met het milieu. Hoe? Door op je energie- en water gebruik te letten en lokale en biologische producten te gebruiken om mee te bakken.

Lees verder...

3. Invulformulier bioproeverij

3. Invulformulier bioproeverij

Om te bekijken of je het verschil tussen biologische en gangbare producenten kunt proeven, ga je een bioproeverij doen. Jullie krijgen allemaal 4 verschillende soorten producten en aan jullie is het taak deze te proeven en het schema in te vullen!

Lees verder...

Document acties