Jaarverslagen

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten een aantal zaken gebeuren. Als lid kun je stemmen over de begroting, het financieel jaarverslag, het jaarverslag en natuurlijk de plannen voor het komende jaar. Jij bepaalt dus wat JMA gaat doen. En, niet te vergeten, je kiest de nieuwe bestuursleden!
Document acties