Bovenbouw 1: Mondiale voetafdruk

Om te weten hoeveel ruimte je in deze wereld in beslag neemt, kun je je eigen mondiale voetafdruk uitrekenen. Hoeveel hectare neem je in deze wereld in beslag? De meeste hectares die je gebruikt, bereken je indirect. Met andere woorden, er wordt gekeken naar welke producten je gebruikt en hoeveel hectare deze producten hebben gekost om geproduceerd te worden.
1.1 Informatie mondiale voetafdruk

1.1 Informatie mondiale voetafdruk

De mondiale voetafdruk is de oppervlakte aarde die nodig is om in de levensstijl van een persoon, stad of land te voorzien. Voor alles wat we consumeren of aan afval produceren is te berekenen hoeveel hectare er nodig is om dat voort te brengen of te verwerken. Ruimte in de vorm van landbouwgrond, bossen, bebouwd land voor wegen en huizen, visgronden, land voor energieverbruik etc.

Lees verder...

1.2 Bereken je eigen voetafdruk

1.2 Bereken je eigen voetafdruk

Als je de volgende vragenlijst invult, kun je je eigen mondiale voetafdruk berekenen. Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Achter de antwoorden staat tussen haakjes het desbetreffende getal dat je aan het eind van de test bij elkaar moet optellen. Voor een digitale berekening kun je terecht op www.voetafdruk.nl. Daar kun je ook je voetafdruk vastleggen.

Lees verder...

Document acties