Bovenbouw: Les over debat bananen / debat-les

In deze les gaat de klas debatteren. Debatteren is een vorm van discussie waarbij je de 'tegenstander' wil overtuigen van een stelling. Je eigen mening is hierbij niet belangrijk en je bent gebonden aan een vooraf bepaalde tijd. Er wordt gedebatteerd over een van te voren vastgestelde stelling.
1. Achtergrondinformatie bananen

1. Achtergrondinformatie bananen

Op de bananenplantages is vaak sprake van een monocultuur. In een monocultuur wordt er op een stuk grond maar één gewas verbouwd, waardoor de verscheidenheid aan plantensoorten (de diversiteit) verstoord wordt en de landbouwgrond uitgeput raakt. Na een mislukte oogst, door uitputting of plagen, ligt de grond braak. Wind en water hebben dan vrij spel en erosie is het gevolg.

Lees verder...

2. Voor- en tegenargumenten bananen

2. Voor- en tegenargumenten bananen

Argumenten voor en tegen voor het debat

Lees verder...

Document acties