De milieuvriendelijke school

Is jouw school wel milieuvriendelijk of niet? Een milieuvriendelijke school is een school die het milieu niet vervuild met allerlei giftige stoffen en die niet bijdraagt aan het broeikaseffect.
Les: De milieuvriendelijke school

Les: De milieuvriendelijke school

Deze les ga je de school onderzoeken op milieuvriendelijkheid. Eerst leer je over het broeikaseffect en daarna ga je in groepjes de school in.

Lees verder...

Milieurapport: de milieuvriendelijke school

Milieurapport: de milieuvriendelijke school

Op ........-............-........... hebben de leerlingen van klas............ hun eigen school bekeken met een kritische milieubril op. Het doel hiervan is: de school nog milieuvriendelijker maken. De groep heeft verschillende onderdelen van de school onderzocht en binnen zes thema’s adviezen uitgebracht. Het gaat om de volgende thema’s: energie, voeding, papier, vervoer, afval en water.

Lees verder...

Opdracht: schoolscan

Opdracht: schoolscan

Met de schoolscan ga je met een groepje de school door om de milieuvriendelijkheid van jouw school te beoordelen. De lijst is onderverdeeld in 3 thema’s, in school, rond school en op school.

Lees verder...

Document acties