Afval en milieu

Volgens de Van Dale is afval 'alles dat na een bewerking als nutteloze rest overblijft.' In deze les leren scholieren dat deze definitie niet juist hoeft te zijn. Afval is niet altijd een nutteloze rest, in tegendeel; in Nederland wordt bijna 80% van het afval nuttig toegepast. Afgedankte producten worden geheel of gedeeltelijk hergebruikt. Tijdens deze les gaan de leerlingen afval ook hergebruiken.
Les: van afval tot kunst

Les: van afval tot kunst

Volgens de Van Dale is afval 'alles dat na een bewerking als nutteloze rest overblijft.' In deze les leren scholieren dat deze definitie niet juist hoeft te zijn. Afval is niet altijd een nutteloze rest, in tegendeel; in Nederland wordt bijna 80% van het afval nuttig toegepast. Afgedankte producten worden geheel of gedeeltelijk hergebruikt. Tijdens deze les gaan de leerlingen afval ook hergebruiken.

Lees verder...

Achtergrondinformatie afval

Achtergrondinformatie afval

Dat een huishouden afval produceert is onvermijdelijk. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, schillen, restjes en versleten spullen. Dit leidt tot een continue stroom van afval. In Nederland is veel gedaan om deze afvalstroom op een milieuverantwoorde manier te verwerken. Ongeveer de helft van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt, het storten van huishoudelijk afval is zo goed als verleden tijd, en afvalverbrandingsovens zijn schoner geworden en leveren nuttige elektriciteit.

Lees verder...

Opdracht afvaltest

Opdracht afvaltest

Welk afvalproduct moet in welke afvalbak?

Lees verder...

Document acties