VO

JMA@School lesmateriaal voor Voortgezet Onderwijs

JMA wil een wereld waarin we weten wat we eten. In deze wereld komen jonge mensen op scholen en daarbuiten in aanraking met hun voedselproducenten, verschillende productie- en verwerkings- methoden, en de gevolgen van deze methoden voor mens, dier en milieu.

Lees verder

Internationale rechtvaardigheid is een complex thema. Om de effecten van ons consumptiepatroon op het milieu en de leef- en arbeidsomstandigheden van mensen in andere delen van wereld concreter te maken, neemt JMA mobieltjes en kleding als voorbeeld

Lees verder

JMA informeert jongeren over het dreigende gebrek aan fossiele brandstoffen, klimaatverandering en de gevolgen hiervan. JMA moedigt jongeren aan om zelf stappen te ondernemen om energie te besparen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Lees verder
 
 

JMA@School overige klimaatonderwerpen

Lees verder
Document acties