Internationale rechtvaardigheid

Internationale rechtvaardigheid is een complex thema. Om de effecten van ons consumptiepatroon op het milieu en de leef- en arbeidsomstandigheden van mensen in andere delen van wereld concreter te maken, neemt JMA mobieltjes en kleding als voorbeeld
Kleding en milieu

Kleding en milieu

Bij het maken van kleding wordt vaak veel gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en het vraagt ook veel van de grondstoffen die beschikbaar zijn (o.a. grond en water). Wanneer je veel kleren koopt zorg je er dus ook direct voor dat er meer van dit soort producten gebruikt moeten worden. Biologische kleding is steeds meer in opkomst. Vroeger waren er enkel maar kleine winkeltjes waar je het kon kopen. Tegenwoordig zie je dat ook de grote winkelketens het in hun assortiment opnemen.

Lees verder...

Document acties