Uitslag Jongeren Milieu Panel – Editie Introductiemarkten

In augustus zijn altijd de jaarlijkse introductiemarkten voor nieuwe studenten. Ze worden klaargestoomd voor hun eerste studiejaar en alles wat daarbij komt kijken. Ook wij waren daar aanwezig om met jongeren in gesprek te gaan over het milieu en hen te vragen over de rol van de politiek.

Waar moet de politiek zich op focussen?
Dat jongeren onderwijs het belangrijkste thema vinden mag geen verrassing zijn. Van de 161 ondervraagde jongeren vinden 128 onderwijs het belangrijkste, of het op één na belangrijkste onderwerp. De zorg komt op de tweede en het milieu op derde plaats.

JMP_vraag1_intromarkten

Op de vraag wie de verantwoordelijkheid moet nemen voor het invoeren van milieumaatregelen leggen ze vooral veel verantwoordelijkheid bij de overheid en de EU. Meer dan de helft van de jongeren vindt dat deze verantwoordelijkheid meer bij de EU dan bij Nederland ligt en bijna de helft van de jongeren vindt dat de overheid hierin meer verantwoordelijkheid heeft dan het bedrijfsleven.

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van milieumaatregelen?

 

Helemaal bij de EU

Grotendeels bij de EU

Evenveel bij de EU als bij NL

Grotendeels bij NL

Helemaal bij NL

 

EU

15

69

39

26

9

NL

 

9,49%

43,67%

24,68%

16,46%

5,70%

 

 

Overheid

30

47

50

25

6

Bedrijfsleven

 

18,99%

29,75%

31,65%

15,82%

3,80%

 

De soja-problematiek, wie is verantwoordelijk?
Het veevoer voor het vee in Nederland bestaat grotendeels uit soja. Als wij hier dus veel vlees- en zuivelproducten consumeren is er meer soja nodig en zal er elders meer soja geproduceerd moeten worden. Dit gebeurt in Zuid-Amerika, en hoewel je zou denken dat hiermee de inkomsten van de lokale boeren toenemen is dit helaas niet het geval. Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de lokale boeren door deze grote vraag op de markt verdringen, en zo brengt onze vlees- en melkproductie elders grote economische en ook ecologische problemen met zich mee.

Wij vroegen of de jongeren enerzijds van deze soja-problematiek afwisten, en anderzijds wie volgens hen deze problemen moet aanpakken. 40% van de jongeren op de introductiemarkten geeft aan hier niets over te weten en bijna de helft van de jongeren geeft aan dat de overheid hiervoor de verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Net als op het Changemaker Festival geeft ook 30% van de jongeren op de introductiemarkten aan dat het bedrijfsleven hier de verantwoordelijkheid voor op zich moet nemen.

JMP2_intromarkten

Meer weten over de uitslag?

Document acties