Uitslag Jongeren Milieu Panel – Changemaker editie

Op 15 en 16 september vond in het pittoreske Heino het Changemaker festival plaats. Zouden de jongeren hier meer weten over de soja-problematiek in Zuid-Amerika? Met een paar prikkelende vragen probeerden wij hier achter te komen.

Eten: waar letten jongeren op?
Op het Changemaker festival gaf meer dan de helft van de jongeren aan het meeste waarde te hechten aan vers en, op de tweede plaats, lekker eten. Dit is opvallend: toen wij dezelfde vraag aan de jongeren op Pinkpop stelden was lekker eten veruit het belangrijkste en stonden eigenschappen zoals 'vers' en 'gezond' gezamenlijk op de tweede plaats. Daarnaast werd door de jongeren op het Changemaker festival relatief meer waarde gehecht aan biologisch eten dan door de jongeren op Pinkpop.

vraag 1 changemakers

Soja-problematiek, wat is dat?
Net zoals op Pinkpop wist ook bijna de helft van de jongeren op het Changemaker Festival niet dat een groot deel van het veevoer in Nederland uit soja bestaat. Dat de productie hiervan naast inkomsten ook ecologische en economische problemen veroorzaakt in Zuid-Amerika wist zelfs 70% van de jongeren niet. Over de vraag wie deze problemen moet aanpakken zijn ze, zoals in onderstaande grafiek te zien is, verdeeld.

vraag 3 changemakers

Wel is overduidelijk dat de jongeren vinden dat het niet de verantwoordelijkheid van de producenten in Zuid-Amerika is om deze problemen op te lossen: geen van de jongeren kiest voor deze optie. Daarnaast vindt een groot deel van de jongeren (bijna 61%) dat de Nederlandse overheid strengere eisen moet stellen aan de bedrijven, en bijna 30% van de jongeren legt de verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf.

Wij kunnen dit alleen maar onderschrijven. De overheid moet duidelijkere wetgeving opstellen waarmee Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gestimuleerd wordt. Als bedrijven dan tegelijkertijd het voortouw nemen en tonen hoe zij op zo'n manier kunnen ondernemen dat zij ook hun verantwoordelijkheid voor de wereld niet uit het oog verliezen, dan zijn wij er van overtuigd dat we een stralende duurzame toekomst tegemoet gaan.

Download hier de uitslag JMP Changemakers
Wordt lid van het Jongeren Milieu Panel!

Document acties