Go Green Energy!

Draaiende windmolens, zonnepanelen en –boilers op het dak en natuurlijk goede isolatie. Dat zien we graag! Toch worden fossiele brandstoffen nog veel gebruikt en daarmee belasten we het milieu onnodig. Tijd dat iedereen aan de duurzame energie gaat vindt team Go Green Energy. Hoe denk jij over deze veranderingen?

Het energiekste team van JMA gaf winkels met open deuren in februari een warme trui en organiseerde een discussieavond over duurzame energie in de huursector. Inmiddels zijn we ons aan het voorbereiden op een actie rond de klimaattop in Parijs. In Nederland is schaliegas helaas een terugkerend thema en dus hebben we actie gevoerd in Utrecht en Den Haag. In 2011 en 2012 organiseerden we de succesvolle campagne “Mag het licht uit?", waarbij bedrijven die ’s nachts hun kantoorverlichting lieten branden werden aangesproken op deze energieverspilling.

JMA vindt dat we zuinig moeten zijn op energie. Daarnaast is het essentieel om over te stappen naar duurzame energiebronnen. Zon, water en wind zijn de bronnen van de toekomst. Kolen, CCS, biobrandstoffen, schaliegas en kernenergie zijn wat ons betreft absoluut geen duurzame oplossingen.

Wij willen zelf ervaren en anderen laten zien dat het anders kan. Daarom gaan we op bezoek en helpen bij interessante initiatieven zoals Koele studenten. Ook organiseren we JMA academies en verspreiden we onze eigen boomerangkaarten.

Heb je zin om mee te denken over nieuwe activiteiten en acties rondom duurzame energie? Stuur dan een mailtje naar Bernike via bernike@jma.org om eens mee te kijken bij een vergadering van energieteam van JMA. Let’s change the world with green energy!

 

gogreen

Bekijk een ander team:

Document acties