Campagne Mobiliteit

Auto's zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van onze co2 uitstoot en nemen het grootste deel van de kostbare ruimte in onze steden in beslag. Ruimte die vrijgemaakt zou kunnen worden voor fietsers, wandelaars, spelende kinderen, groen en ander vertier. Dit kan eerlijker! Wij, jongeren, hebben nog het langst in steden te leven en daarom is het hoog tijd dat onze ideeën over vervoer en ruimtegebruik gehoord worden.

Jongeren verplaatsen zich meer en vaker met de fiets en het openbaar vervoer en bovendien daalt het autobezit onder deze groep. Dit zijn een aantal onmiskenbare trends als het om jongeren en mobiliteit gaat. Wij willen zowel de steden als heel Nederland bereikbaar, gezond en groen voor iedereen maken. Daarom nemen wij het heft in eigen handen!

JMA organiseert creatieve en ludieke acties in Amsterdam en Rotterdam; denk aan het heroveren van ruimte door het afzetten en ´bezetten´ van straten, het organiseren van straatfestivals, ludieke fietsparades of debatten en lezingen. Ook schrijft JMA een manifest over de visie van jongeren op mobiliteit en ruimtegebruik in deze steden. Dit manifest overhandigen we op creatieve wijze aan de gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Wil je meer weten over deze werkgroep of mee doen? Stuur dan een mail naar zohar@jma.org.


Document acties