VN-klimaatbureau binnenkort zonder Yvo de Boer

23 februari 2010 - "Het was een moeilijke beslissing, maar de tijd is rijp om een nieuwe uitdaging aan te gaan, mij in te zetten voor het klimaat in het bedrijfsleven en met academici" zei De Boer. Hij meent dat daar de oplossing ligt voor de klimaatproblematiek.

Yvo de Boer stapt per 1 juli 2010 op na drie jaar hoofd van het VN-klimaatbureau te zijn geweest. De Boer treedt dan in dienst bij KPMG waar hij adviseur wordt op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

Bij de klimaattop in Kopenhagen in december probeerde De Boer tevergeefs een bindend verdrag tegen klimaatverandering tot stand te brengen. Hij ontkent dat zijn vertrek iets te maken heeft met het falen van de top in Kopenhagen.

Geen verrassing

De Boer zijn tweejarige zittingstermijn was al eens verlengd en zou medio 2010 aflopen. Hierdoor komt zijn vertrek niet als een verrassing voor velen.

Dankbetuiging

"Bijna vier jaar lang is hij hét gezicht geweest van de internationale klimaatonderhandelingen. In die periode heeft hij zich een uiterst betrokken voorman getoond. Hij heeft veel betekend voor de strijd tegen klimaatverandering" aldus Minister Cramer van Ruimte en Milieu. Zij bedankt De Boer voor zijn inspanningen voor het internationale klimaatbeleid.

Opvolger

Door zijn vertrek tijdig aan te kondigen is er ruim de tijd voor zijn opvolger om zich voor te bereiden op de klimaattop in Mexico, eind dit jaar, zo verklaarde De Boer.

Document acties