Strategisch top-overleg JMA en Milieudefensie

Donderdag 12 december 2013 - Het bestuur van JMA heeft gisteren overleg gehad met het bestuur van Milieudefensie. Er is gesproken over de rol van JMA binnen Milieudefensie en de ondersteuning die JMA daarbij krijgt.

Zoals elk jaar heeft het nieuwe JMA bestuur kennis gemaakt met het bestuur van Milieudefensie. Ook bij Milieudefensie waren er nieuwe bestuursleden en dus heeft onze voorzitter Niels eerst verteld wat JMA is en doet. Daarna is besproken welke rol JMA speelt binnen Milieudefensie, welke ondersteuning JMA momenteel krijgt en welke ondersteuning Milieudefensie daarbij nog meer zou kunnen bieden.

Speciale aandacht ging daarbij uit naar de manier van actie voeren: terwijl JMA vooral een platform wil zijn waar jongeren zélf milieuresultaat boeken en het milieubewustzijn onder jongeren wil vergroten, focust Milieudefensie samen met haar achterban meer op het onder druk zetten van bedrijven en overheid. Een ingewikkelde kwestie; het onderscheid is minder duidelijk dan het in eerste instantie misschien lijkt.

Ook is gesproken over het aantal uren dat medewerkers van Milieudefensie hebben om JMA te ondersteunen en de verschillende rollen van beide besturen. Het verschil in grootte van beide organisaties speelt daarbij een belangrijke rol: terwijl het JMA bestuur meer praktisch bezig is (bijvoorbeeld met de organisatie van activiteiten), houdt het bestuur van Milieudefensie zich alleen op strategisch niveau bezig.

Tijdens het overleg hebben de besturen elkaar goed leren kennen en alvast wat kunnen sparren. Vanwege de lastige onderwerpen en korte beschikbare tijd, hebben de besturen besloten om op een later moment verder te praten. JMA en Milieudefensie zijn blij met de samenwerking, maar willen dit nog verder verbeteren. Tijdens een 'weekend op de hei' van het Milieudefensie-bestuur zal het bestuur van JMA een (mid)dag langs komen voor verder overleg. Daarnaast gaan beide partijen kijken wat er aangepast moet worden in de samenwerkingsovereenkomst, zodat die in 2015 naar ieders tevredenheid verlengd kan worden.

Document acties