Stop replica horloges!

4 november 2010 - Stopreplicahorloges.nl is een vrijwillig initiatief gericht op jongeren. Met hulp en bijdrages van diverse medewerkers van verschillende instanties wordt op een praktische manier inzicht gegeven in de vaak onbewuste gevolgen van de handel in replica producten, met als voorbeeld replica horloges.

Dagelijks worden jongeren blootgesteld aan grote hoeveelheden replica producten die worden aangeboden via Internet. Een aantal jaren geleden waren het met name leveranciers uit Aziatische landen die deze producten aanboden. Met de ontwikkeling van het Internet is het aantal leveranciers uit andere landen en ook de professionaliteit van de leveranciers sterk toegenomen. Op deze wijze wordt het kopen van replica producten steeds toegankelijker en gebruikelijker. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen?

Lees meer en steun dit initiatief hier.

Document acties