Slaan ze wel genoeg bruggen?

De VVD en PvdA zijn tot een regeerakkoord gekomen! Heb jij hem al gelezen? JMA wel.

Het regeerakkoord draagt de titel ‘Bruggen slaan’. Wat ons betreft is het regeerakkoord dat er nu ligt op het gebied van duurzaamheid een brug te weinig. Zoals op het gebied van duurzame energievoorziening: er ligt een grote ambitie (Nederland geheel voorzien van duurzame energie in 2050) maar de geplande maatregelen om deze te behalen zijn te gering.

De hele reactie van JMA kan je op onze blog lezen.

Document acties