Sendingoutansos.nl online

28 juli 2009 - Stuur jouw klimaat boodschap aan de Nederlandse regering.

In december zullen in Kopenhagen de VN klimaat onderhandelingen plaats vinden. Op deze belangrijke internationale conferentie zal het vervolg van het Kyoto verdrag onderhandeld worden.

Tik, tik, tik

Jongeren Milieu Actief roept iedereen op om een klimaat boodschap te sturen aan de Nederlandse regering. De tijd dringt en er moeten nationaal en internationaal grote stappen gezet worden om de gevolgen van klimaat verandering tegen te gaan.

Onze S.O.S. aan de regering

De gevolgen van klimaatverandering kunnen grote gevolgen hebben voor Nederland en de rest van de wereld. Maak daarom van Kopenhagen een groot succes en neem het voortouw door internationaal te laten zien dat Nederland er alles aan doet om klimaat verandering tegen te gaan door;

  • Nederland te committeren aan 40% CO2 reductie in 2020
  • geen nieuwe kolen-en kernenergie centrales te bouwen
  • te investeren in wind- en zonne-energie
  • ontwikkelingslanden te helpen omgaan met de gevolgen van klimaat verandering

Stuur je eigen Klimaat bericht

Ga hier naar de actie site en stuur je eigen klimaat bericht.

Document acties