Reactie op miljoenennota

22 september 2010 - Lees hier de reactie van JMA op de miljoenennota.

We wisten allemaal dat deze miljoenennota beleidsarm zou zijn. Het totaal ontbreken van een duurzaamheidsvisie stelt ons toch zwaar teleur¨, aldus Zoë van Mansfeld, coördinator JMA. De financiële crisis is hét aangrijpingspunt om de omslag naar een duurzame economie te realiseren. In plaats daarvan focust de miljoenennota zich op het op orde brengen van de overheidsfinanciën op korte termijn. Er wordt gekeken naar de maximale hoogtes van begrotingstekorten en de systemen van toezichthouding. Er wordt gewacht op Europa. Er wordt gewacht op het nieuwe kabinet.

Met de gepresenteerde bezuinigingen worden zowel de sociale – als milieukosten (alweer) afgewenteld naar de toekomst. Zo zet VROM de deur voor het verlenen van vergunningen voor de bouw van nieuwe kerncentrale´s open, zonder een goed alternatief voor de opslag van het afval te kennen. Laat dit alstublieft geen voorbode zijn voor de uitkomst van de formatie onderhandelingen. Wij roepen Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders dan ook uitdrukkelijk op om eerst met ons, jongeren, in gesprek te gaan alvorens nieuwe bezuinigingsplannen naar buiten te brengen. Denk samen met ons na over een duurzame groene en eerlijke economie en lees onze oproep op onzeduurzametoekomst.wordpress.com

Document acties