Premier belooft zijn best te doen tijdens klimaattop New York - Uitzwaaiactie jongeren geeft Balkenende duwtje in de goede richting

21 september 2009 - Premier Balkenende beloofde gisteren, bij zijn vertrek naar een speciale klimaattop van de Verenigde Naties in New York, zich volop in te zetten om de internationale klimaatonderhaldelingen vlot te trekken.
Premier belooft zijn best te doen tijdens klimaattop New York - Uitzwaaiactie jongeren geeft Balkenende duwtje in de goede richting

Foto: Aafke Brinkhuijsen

Hij deed deze belofte aan een tiental jongeren van Jongeren Milieu Actief die hem uitzwaaiden in de vertrekhal op Schiphol. De jongeren waren zondag naar Schiphol gekomen met een spandoek met daarop de tekst: 'J.P zet hem op, bij de N.Y. Klimaattop!' Zij wensten hem veel succes én gaven een duidelijke boodschap mee: grijp deze kans om leiderschap te tonen en bij de andere wereldleiders aan te dringen op hun volledige inzet voor een eerlijk en effectief klimaatakkoord.

Premier Balkenende gaf aan 'blij verrast' te zijn om tijdens deze voor hem toch roerige tijden getrakteerd te worden op een 'positieve actie'. In vertrekhal 3 overhandigde Zoë van Mansfeld, coördinator van JMA, hem een uitvergrote versie van één van de vele duizenden brieven die bezorgde burgers de afgelopen weken naar de premier stuurden en waarin zij hem opriepen om leiderschap te tonen bij de aanpak van de klimaatcrisis. De brievenactie, georganiseerd door JMA en Milieudefensie, loopt nog steeds.

Balkenende gaf aan dat hij de oproep van de jongeren en hun achterban serieus zou nemen: “Jullie zijn de toekomst waarvoor ik me zal inzetten in New York. De onderhandelingen tussen de geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden kunnen enkel uit de impasse komen door samen te werken met onze blik gericht op de toekomst”.

De jongeren zwaaiden de premier vervolgens uit met groene zakdoekjes. Zoë van Mansfeld.: “Wij hopen dat onze premier in New York, en tijdens andere belangrijke bijeenkomsten de komende tijd, een voortrekkersrol op zich neemt. Hij moet er mede voor zorgen dat de internationale klimaatonderhandelingen eind dit jaar leiden tot een eerlijk en effectief klimaatakkoord”.

Document acties