Nieuwe portefeuilles JMA bestuur bekend

Op advies van medewerkers en vrijwilligers heeft het JMA bestuur besloten om de taken van bestuursleden anders in te delen. Voor het bestuur van 2014-2015 komt er een nieuwe post bij en worden drie posten samengevoegd.

29 augustus 2014 - Vorig weekend kwamen bestuursleden bij één van de bestuursleden op Goeree-Overflakkee bij elkaar om te praten over hun opvolging. Portefeuilles, de selectieprocedure en de overdracht kwamen aan de orde.

Focus op bestuurstaken

Tijdens dit 'heiweekend' is op advies van medewerkers en vrijwiligers van JMA besloten dat het bestuur minder bezig moet zijn met uitvoerende taken. Daardoor kost het besturen minder tijd en wordt het aantrekkelijker om te doen. Voor uitvoerende taken worden nieuwe vrijwilligers aangetrokken, daarnaast krijgen al actieve vrijwilligers meer verantwoordelijkheid.

Extra aandacht voor educatie

Om deze nieuwe aanpak vorm te geven, worden de thema-bestuursfuncties samengevoegd: één bestuurslid is dan verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van de drie teams. Daarnaast krijgt het bestuurslid Leden & Achterban een iets andere insteek: de focus komt nog sterker te liggen op het activeren en motiveren van leden. Tenslotte zal het bestuur worden uitgebreid met een nieuwe portefeuille: educatie. Daarmee komt een sterkere focus te liggen op de educatieve activiteiten van JMA (zoals Green Canteen, JMA@School en het manifest duurzaamheid in het onderwijs).

De vacatures zullen half september op onze website verschijnen.

Foto: CC-BY Sebastiaan ter Burg

Document acties