Nieuw JMA bestuur

22 oktober 2012 - Afgelopen zaterdag was het zover: de Algemene Ledenvergadering. Op deze dag zijn de jaarplannen goedgekeurd.. en is het nieuwe JMA bestuur gekozen!
Nieuw JMA bestuur

Bestuur 2012-2013

Oud-voorzitter Paulien Gankema heeft na 2,5 jaar het voorzittersschap overgedragen aan Caroline Verduin (voormalig secretaris). Alexandra Bekker is de nieuwe secretaris en verantwoordelijk voor het onderwerp internationale rechtvaardigheid. Koen Glotzbach mag met volle instemming van de leden verantwoordelijk blijven voor media en communicatie en aanvullend de functie van penningmeester op zich nemen. Het bestuur is compleet met Anneke Rooth als algemeen bestuurslid met de thema’s voedsel en energie in haar portefeuille.

Caroline heeft er als nieuwe voorzitter veel zin in! 'Met dit gedreven bestuur,werken wij verder aan JMA als platform waar jongeren actief aan de slag kunnen gaan met thema's als voedsel, energie en internationale rechtvaardigheid.’

Benieuwd naar de nieuwe bestuursleden? Op de site stelt ieder bestuurslid zich hier voor.

Document acties