Klimaatonderhandelingen? Klimaatpraatjes!

Bestuursleden Niels en Koen zijn nog maar een paar dagen bij de klimaatonderhandelingen in Warschau (Polen), maar ze beginnen nu al wallen te krijgen. Een gemiddelde dag met YFoEE (het Europese netwerk van JMA) bij de klimaattop betekent 6:00 uur opstaan en om 1:00 uur naar bed. De dag zit vol met actie-voeren/plannen, communicatie-werk en overleggen met verschillende coalities.

Met wallen de schade beperken

Maar de wallen zijn het zeker waard. Ten eerste gaan de onderhandelingen niet de goede kant op en moeten we extra druk uitoefenen. De landen die mee doen aan deze onderhandelingen zijn niet ambitieus genoeg. Nu al moeten we 55% van onze uitstootgassen verminderen, maar tot nu toe is dat slechts op 20% blijven steken. In plaats van actie te ondernemen gaat de voorzitter van de conferentie (Christiana Figueres) op de koffie bij de kolenindustrie tijdens de 'Coal and Climate Summit' om te bespreken hoe belangrijk 'schone energie' van kolen een deel van de oplossing kan zijn tegen klimaatproblemen. De technologie die daarbij gebruikt moet worden is pas over 20 jaar commercieel beschikbaar, dus tot die tijd zullen nieuwe kolencentrales het probleem alleen maar vergroten.

Washing for 'Clean Coal'Actie!

Kolencentrales en technische innovaties zijn schijnoplossingen en daarom heeft JMA samen met haar Europese netwerk actie gevoerd. Eerst hebben we met levende foto's voor het gebouw van de kolen-top laten zien dat kolen ongezond zijn voor onze longen én voor onze aarde. Direct daarna hebben we Christiana Figueres (de voorzitter van de kllimaatconferentie) kolen laten wassen om te laten zien hoe graag ze met de kolenindustrie samenwerkt. Als laatste actie heeft maandag, in het enorme voetbalstadion waar de onderhandelingen plaatsvinden, een scheidsrechter de rode kaart uitgedeeld aan vervuilende energiebedrijven.

Kicking coal out of the Climate Talks

JMA in Duits acht uur journaal

Erg belangrijk als je actie aan het voeren bent: zorgen dat je ook echt gehoord wordt. Dat is ons gelukt; onze acties haalden verschillende nationale media: roze longen waren te zien in The Guardian en bij CNN en onze scheidsrechter was op het journaal bij de ARD (Duitse acht uur journaal).

WTF?!

Where's The Finance?!

Terwijl publiek geld naar de bouw van kolencentrales gaat en de ontwikkeling van technologische schijnoplossingen in de rijke landen, leiden ontwikkelingslanden zoals Afrika, Zuid-Amerika en Azië onder de klimaatveranderingen, als extreme weersomstandigheden. De ramp in de Filipijnen is daar een pijnlijk voorbeeld van: meer dan 4000 doden zijn er gevallen. Maar geld voor structurele hulp aan ontwikkelingslanden om zich te verdedigen tegen de gevolgen van klimaatverandering 'is er niet'. Belachelijk. Als je iets sloopt dat niet voor jou is, moet je er voor betalen. JMA ondersteunde daarom ook de WTF actie. WTF staat voor Where's The Finance - waar blijft het geld?!

Europese zesjescultuur

De focus op de onderhandelingen ligt helaas op de lange termijn: in 2015 moeten moeten de partijen het in Parijs eens worden. De ambities van de EU zijn zo laag dat we de doelstellingen voor 2015 nu al gehaald hebben. Terwijl de doelstellingen volgens wetenschappers twee keer zo hoog moeten zijn. Kortom: het is goed dat we in Warschau zijn. JMA blijft actie voeren en onderhandelaars onder druk zetten en publiek en pers bekend maken met de problemen.

Document acties