Jongeren vinden milieu belangrijk onderwerp bij EU-verkiezingen

25 mei 2009 - JMA ziet een kans voor partijen om te scoren op dit gebied.

Voor Nederlandse jongeren tussen 18 en 34 jaar speelt het milieu een belangrijke rol bij hun stemkeuze tijdens de Europese Parlementsverkiezingen van 4 juni.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Jongeren Milieu Actief (JMA), de jongeren organisatie van Milieudefensie. De ondervraagde jongeren geven tegelijkertijd aan, dat de Nederlandse politieke partijen op dit onderwerp wat hen betreft niet goed scoren. TNS NIPO trekt daaruit de conclusie dat er op dit terrein dus nog een belangrijke kans ligt voor de partijen om stemmen te winnen onder deze doelgroep. JMA hoopt dat politici deze mogelijkheid aangrijpen en helder maken hoe zij zich inzetten voor het milieu. Zo wordt het voor jongeren die willen kiezen voor een duurzame toekomst duidelijk aan wie zij hun stem het best kunnen geven.

JMA liet het onderzoek doen in het kader van haar campagne 'Kies nog Wijzer, Kies voor Klimaat'. Met deze campagne wil JMA zoveel mogelijk Nederlandse jongeren motiveren om weloverwogen en duurzaam te stemmen tijdens de aankomende Europese Parlementsverkiezingen.

Zoë van Mansfeld, coördinator van JMA: “Uit ons onderzoek blijkt dat veel jongeren duurzaamheid een belangrijk onderwerp vinden. De politieke partijen die meedoen aan de Europese Verkiezingen moeten hier iets mee doen: deze jongeren hebben recht op duidelijkheid van politici en partijen over hun inzet voor een duurzame wereld. De communicatie daarover moet glashelder zijn.”

Voor het onderzoek liet JMA het marktonderzoeksbureau TNS NIPO in haar tweemaandelijkse trendmeting onder hun Leven-in-Nederland-forum een aantal specifieke vragen meenemen over milieu en duurzaamheid in relatie tot de aankomende verkiezingen. Deze vragen werden onder andere gesteld aan een representatieve groep jongeren tussen de 18 en 34 jaar. 63 procent van hen gaf duidelijk aan dat milieu een belangrijke rol speelt in hun politieke keuze. Van de respondenten in alle leeftijdscategorieën gaf 64 procent aan dat zij het tegengaan van klimaatverandering belangrijk vinden. Op de vraag op welk niveau de bescherming van het milieu moet worden aangepakt, vond 65 procent dat dit op Europees niveau zou moeten gebeuren.

Jongeren Milieu Actief startte haar campagne 'Kies nog Wijzer, Kies voor Klimaat' begin deze maand. Met een reeks debatten tussen jongeren en kandidaten voor de Europese verkiezingen, de lancering van een duurzame KiesWijzer en het TNS NIPO-onderzoek probeert JMA jongeren meer inzicht te geven in de partijen en hun kandidaten. Acht speciaal voor de campagne opgeleide Jongeren Ambassadeurs volgen bovendien alle verkiezingskandidaten in de maand voorafgaand aan de verkiezingen. Zij doen daarvan via diverse kanalen verslag. Zoë van Mansfeld: “De partijen verschillen enorm als het gaat om duurzaamheid. Wij bieden op deze manier allerlei hulpmiddelen aan jongeren om hun stem te bepalen en zo te kiezen voor een duurzamere toekomst.”

Ga naar www.kiesvoorklimaat.eu voor meer informatie.

Document acties