Jongeren gaan wel voor klimaat

Het klimaat heeft geen rol in de huidige verkiezingscampagnes, geheel onterecht. Politieke partijen vinden het niet belangrijk, maar wat vinden de Tweede Kamerleden en de ministers van de toekomst van dit onderwerp? JMA vroeg politieke jongerenorganisaties naar hun klimaatstandpunten.
Jongeren gaan wel voor klimaat

CC-BY-NC-SA door zeeuwsebibliotheek on Flickr

Jongeren hebben ook een stem en binnen Klimaatkeuze.nl wordt deze vertegenwoordigd door JMA. Wij behartigen de belangen van de toekomst van de aarde. Los van politieke kleur, maar met één heel belangrijk onderwerp op de agenda: ‘het klimaat’.

De campagnes zijn losgebarsten en hierbij wordt de nadruk (te)veel gelegd op de Euro en de EU. Dit zijn belangrijke onderwerpen, maar het klimaat mag niet vergeten worden. Ook omdat het een belangrijke invloed heeft op de toekomst van ons land, Europa en de wereld.

Het klimaat hoort beschermd te worden en niet alleen de politiek is hiervoor verantwoordelijk: vooral bedrijven en consumenten moeten daadwerkelijk vergroenen. Toch vinden wij dat de overheid een voortrekkersrol heeft en duurzaamheid moet stimuleren. Voor die politieke rol we kijken naar de huidige leden van de PJO’s (Politieke Jongeren Organisaties): zij zijn immers de toekomstige politici.

Hieronder een kort overzicht van hoe de toekomst eruit gaat zien als het aan de politiek actieve jongeren ligt. We hebben aan alle PJO’s naar hun standpunten op het gebied van duurzaamheid gevraagd.

Wat ten eerste opvalt is dat duurzaamheid niet enkel een speerpunt van de traditionele groene partijen is, elke partij heeft een paragraaf met ideeën over duurzaamheid. En ook zij zien het belang van duurzaamheid als een belangrijk onderwerp tijdens de verkiezingen. Vaak zien jongeren nog meer de urgentie dan de ‘volwassenen’. Het is immers hun toekomst.

De standpunten:

Economie
Regelmatig wordt er gesproken over het vergroenen van de economie. De ene jongerenpartij in een meer verregaande vorm dan de andere: Een aantal partijen vraagt zich af of er wel verdere economische groei nodig is Anderen geloven wel in economische groei maar op een groene manier: ‘Groene groei’. Elke partij erkent wel dat de (Westerse) economie niet op dezelfde wijze door kan ontwikkelen.

Recycling
Weinig politieke partijen zijn het eens met het afschaffen van statiegeld. Enkelen zijn zelfs voorstanders van het uitbreiden van het systeem naar halve liter flesjes. Zij zijn het daarin eens met JMA (zie het initiatief Echte Held Kiest Statiegeld).

De vervuiler betaalt
Het idee ‘de vervuiler betaalt’ wordt ook door veel meer jongeren opgepikt. Hierbij worden milieu- en maatschappelijke kosten doorberekend worden in de prijs van producten/diensten. Bijvoorbeeld een kilometerheffing of een vleestaks.

Met bijdrage van Perspectief, Rood, CDJA en Pink.

Standpunten zijn ook te vinden via
Pink! (PvDD): http://www.natuurmonumenten.nl/content/het-10-puntenplan
CDJA (CDA): http://www.cdja.nl/files/diversen/CDJA-Visie_op_Duurzaamheid_2011__definitief.pdf
Perspectief (CU): www.perspectief.nu
Rood (SP): www.rood.sp.nl

Document acties