JMA geeft een reactie op de Crisis-maatregelen van de regering

27 maart 2009 - Jongeren Milieu Actief (JMA), de jongerenorganisatie van Milieudefensie, is teleurgesteld over het crisispakket dat het kabinet vorige week presenteerde. JMA-coördinator Zoë van Mansfeld legt uit waarom:

Amsterdam,  26 maart 2009

Jongeren zijn de toekomst en zullen moeten leven in de wereld die nu geschapen wordt. Wij rekenden op een radicaal vergroeningsplan voor de Nederlandse economie, een plan met durf dat een optimistisch toekomstperspectief rechtvaardigt. Nu! is namelijk het moment om actie te ondernemen! Ook voor de leiders van dit land.

Het crisisakkoord  dat er nu ligt, wekt de indruk groen en duurzaam te zijn maar heeft in feite niets weg van een radicaal vergroeningsplan. Het huidige akkoord wordt nog steeds te veel gedomineerd door een korte termijn agenda. Investeren in meer asfalt, beton en steen zal misschien tot snelle economische resultaten leiden, maar doet afbreuk aan onze toekomst. Bovendien zal het de staatsschuld enkel groter worden, en komt dit ten laste van ons: de jongeren!

Wij vragen daarom dat de regering met een nieuw plan komt, iets revolutionairs.

De wereldeconomie klimaatbestendig maken vergt grootschalige investeringen in nieuwe technologie, gebouwen en infrastructuur. Investeringen die een belangrijke stimulans zullen zijn voor de benodigde nieuwe arbeid, evenals voor behoud en transformatie van bestaande banen. Banken en bedrijven moeten maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen, allemaal, zodat het in plaats van een optie de norm wordt.

Wij, jongeren, willen dat de vervuiler hiervoor gaat betalen. Dit wil zeggen zowel de overheid, de bedrijven als de consumenten. Wij pleiten voor een radicale shift in denken en handelen, Act the f**k now!

Zoë van Mansfeld, coördinator JMA

Document acties