JMA bij klimaatonderhandelingen in Polen

Zaterdag 16 november 2013 - Niels en Koen van het nieuwe JMA bestuur zijn gisteren aangekomen in Warschau, Polen. Aan hun de schone taak om JMA te vertegenwoordigen als onderdeel van de koepelorganisatie Young Friends of the Earth Europe (YFoEE) tijdens de Conference of Parties van de Verenigde Naties (COP19). Waarom gaan ze daar heen en wat gaan ze daar doen?
JMA bij klimaatonderhandelingen in Polen

COP19

JMA maakt onderdeel uit van Young Friends of the Earth Europe (YFoEE), een groot Europees netwerk van jongeren milieu verenigingen. Ze werken samen om meer jongeren bewust te maken van milieuproblemen. Ook zorgt deze samenwerking ervoor dat projecten en  beleid van de verschillende Europese jongeren organisaties beter op elkaar is afgestemd en kennis wordt uitgewisseld.

Wat is COP19?
COP19 is de klimaattop van de Verenigde Naties (VN). Misschien ken je de Kyotoconferentie uit 1997, bekend van het Kyoto-protocol. Deze keer wordt de klimaattop  dus in Warschau georganiseerd en komen de VN bij elkaar om te praten over de internationale milieuproblematiek. Het protocol van Kyoto is het laatst getekende internationale verdrag ter bescherming van het milieu, maar dit heeft tot nu toe nog geen grote positieve gevolgen gehad voor  klimaatverandering. Tijdens COP19 worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuw akkoord in 2015.

Lobbypraktijken en de Global South

Tijdens de COP wil YFoEE zichtbaar zijn als leidende jongerenorganisatie die strijd voor een gezond klimaat. Daarom zal ze aanwezig zijn tijdens de conferentie zelf, vanuit JMA neemt Koen deze taak op zich. Hij leert daarmee veel over de actuele internationale klimaat  ontwikkelingen. "Ik ben er nog net, maar het is me nu al duidelijk dat grote bedrijven de klimaatonderhandelilngen gekaapt hebben. De vervuilende industrie, waaronder veel energiebedrijven, hebben een stevige lobby ingezet en sponsoren bovendien de onderhandelingen. Op die manier proberen ze fossiele energiebronnenen schijnoplossingen op de agenda te houden. We moeten daarom via verschillende kanalen druk uitoefenen op de Nederlandse en Europese delegaties om hun voortekkersrol nog sterker neer te zetten".

Maar YFoEE wil ook de onderhandelingen buiten de vergaderzalen brengen: Het moet ook voor het brede publiek duidelijk zijn dat Europese jongeren het zat zijn dat de internationale en Europese politiek de milieuvervuilende bedrijven  hun gang laten gaan. Niels zal daarom samen met jongeren uit heel Europa actie voeren om daarvoor te zorgen. "Globaal gezien bestaat de wereld uit twee delen. Vooral de 'Global South', met name de ontwikkelingslanden, lijdt tot nu toe onder de klimaatverandering. Het Noordelijke deel, waar de meest ontwikkelde landen van de wereld zich bevinden, heeft de politieke en economische macht  om deze milieuproblemen op te lossen, maar doet dat niet. Dat is onacceptabel.'' Vindt Niels.

Direct in actie

De verkenningsgesprekken en onderhandelingen zijn nu ongeveer een week bezig. Japan en Australië hebben inmiddels aangegeven geen geld te willen investeren in de Global South en hebben hun besparingsdoelstellingen verlaagd. Ongeveer 1500 mensen lopen daarom mee in een demonstratie voor internationale rechtvaardigheid en maatregelen tegen klimaatveranderingen. Niels en Koen gooien zichzelf meteen in het diepe bij deze demonstratie, beiden helpen actief mee met de organisatie.

Volg Niels en Koen en hun ervaringen tijdens de klimaatonderhandelingen via ons blog, Facebook en Twitter.

Document acties