Hooray for Europe!

4 juli 2011 - Jongeren vieren feest omdat Europa een doelstelling heeft gezet om 40% minder broeikasgassen uit te stoten in 2020!

Althans.. dat zou mooi zijn!

Deelnemers van het Climate Justice Seminar organiseerden een 'spoof party' voor het Maritim hotel in Bonn waar de UN klimaat overleggen werden gehouden in juni.

Met muziek, dans en een "40% cake" vierden 40 jongeren de aankondiging van de belofte van de EU om 40% minder broeikasgassen uit te stoten in 2020.

Het volledige persbericht kun je hier lezen (Engels).

Document acties