Hoe ziet de jouwe er uit?

Begin juni vroegen we onze nieuwsbrieflezers en vrijwilligers om een enquête in te vullen. Het aantal mensen dat onze nieuwsbrief opent daalt iets, maar we krijgen steeds meer likes op Facebook. Naar aanleiding van dit onderzoek gaan we onze nieuwsbrief vernieuwen.

We hebben de input die zo'n 100 mensen via de enquête hebben gegeven, verwerkt in een 'Rapportage online communicatie' (pdf). De belangrijkste conclusie was dat we vooral door moeten gaan met onze nieuwsbrief. Niet iedereen heeft of gebruikt Facebook (en dat geldt voor onze achterban nog sterker dan gemiddeld) en onze nieuwsbriefontvangers vinden het fijn om een keer per maand actief te worden geïnformeerd. Wel kwamen er een aantal verbeteringen naar voren die we willen doorvoeren.

Aanpassingen

De feedback die we het meest terug kregen ging over de kwaliteit van beeld en de beeld-tekst verhouding. We hebben daarom het formaat van de foto's aangepast en we gaan extra ons best doen om betere afbeeldingen te gebruiken. Verder laten we de 'feature' of introductie van onze voorzitter achterwege, hebben we de kopjes aangepast, introduceren we een blokje met de inhoud en gaan we ook wat luchtiger inhoud toevoegen.

Hoe ziet de jouwe er uit?

Ook 'achter de schermen van de nieuwsbrief' hebben we dingen aangepast: we hebben de broncode zo aangepast zodat de nieuwsbrief er beter uit ziet op je smartphone. Maar 'email design' is een 'tricky business': het is erg moeilijk om de nieuwsbrief op alle apparaten en bij alle email providers hetzelfde eruit te laten zien. Ondanks tests kan blijken dat een stukje code die de opmaak bepaalt anders wordt geïnterpreteerd door bijvoorbeeld GMail en bovendien kunnen er altijd foutjes in de broncode sluipen. Als je iets tegen komt in de nieuwsbrief waarvan je denkt 'hé, da's apart' of 'dat hoort volgens mij niet', laat het ons dan weten!

Toekomstplannen

Bovengenoemde aanpassingen hebben we gemaakt om de nieuwsbrief nu al beter te maken. Maar na de uitgebreide feedback die we hebben gekregen, willen we de nieuwsbrief een heel nieuw ontwerp te geven. De ideeën en basisplannen zijn er, maar het zal nog even duren voordat we die daadwerkelijk kunnen uitvoeren. We zijn nu ook bezig met andere onderzoeken (waaronder een positioneringstraject). Wanneer dat in 2015 af is, krijgen de website en de nieuwsbrief een heel nieuw ontwerp.

Document acties