Hart voor Natuur

21 december 2010 - JMA heeft Hart voor Natuur. Daarom heeft JMA zich aangesloten bij de coalitie Hart voor Natuur.

Er wordt maar liefst 40 procent gekort op de budgetten voor natuur en landschap. Wat betekent dit?

Zo komt er bijvoorbeeld geen nieuw groen rond nieuwe woonwijken. Er zal ook veel minder beheer en toezicht zijn in natuurterreinen.. Dit leidt ertoe dat planten- en diersoorten verdwijnen en terreinen veel minder makkelijk te bezoeken zijn.

En dat mag niet gebeuren!

Niet voor de natuur, niet voor ons en niet voor de jongeren.

Kom in actie!

Op zondag 2 januari 2011 zijn overal in Nederland natuurgebieden opengesteld voor een actiedag. Ga de natuur in en laat zien dat u Hart heeft voor Natuur!

Kijk op de website voor de kaart met actielocaties: www.hartvoornatuur.nu

Document acties