Coalitie lanceert kopenhagenactnow.nl

12 november 2009 - Een unieke coalitie van 14 Nederlandse jongerenorganisaties, lanceerde vrijdag 30 oktober de website www.kopenhagenactnow.nl.

Hiermee bundelt zij voor het eerst de krachten van een nieuwe generatie in een moderne vorm van politieke participatie op internet. Zij eist een sterk klimaatakkoord op de top in Kopenhagen en concrete actie van de Nederlandse regering.

Politieke participatie van een nieuwe generatie

www.kopenhagenactnow.nl is uniek doordat zij het individu centraal stelt: jij kunt acties starten, meedoen met andere acties en jouw vrienden inschakelen via Facebook, Hyves en Twitter. Jongeren wordt vaak  onverschilligheid verweten omdat zij niet meer in actie zouden komen voor maatschappelijk thema’s. Jongeren zijn echter betrokken burgers, maar organiseren en uiten zich op een geheel andere manier dan hun ouders.

In Kopenhagen

In december komen de wereldleiders bijeen in Kopenhagen om een nieuw klimaatakkoord te sluiten. Hier moeten wereldwijde afspraken worden gemaakt over het terugdringen van CO2-uitstoot en de hulp aan ontwikkelingslanden

De jongeren willen dat de rijke landen beloven hun uitstoot in 2020 met minimaal 40 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het merendeel van deze reducties moet in eigen land worden gerealiseerd.

Ontwikkelingslanden moeten worden geholpen bij duurzame economische ontwikkeling. De rijke landen moeten de ontwikkelingslanden met jaarlijks 110 miljard euro (bovenop de reguliere ontwikkelingsbudgetten) ondersteunen zodat zij deze duurzame weg met succes in kunnen slaan.

In Nederland

Er komen grote windparken in de Noordzee, dit is goed voor het milieu en de werkgelegenheid. Nederland moet koploper worden in zonne- en windenergie. Om dit te bereiken moet de Nederlandse regering het succesvolle Duitse systeem voor stimulering van duurzame energie volledig overnemen, geen nieuwe kolencentrales bouwen en alle woonhuizen en kantoren klimaatneutraal maken. Overheid, bedrijfsleven en burgers moeten samenwerken om van Nederland een hoogwaardige Groene Kenniseconomie te maken.

De deelnemers

De website is een initiatief van 14 Nederlandse jongerenorganisaties. Naast Milieuorganisaties als Jongeren Milieu Actief bestaat de coalitie uit een groot aantal politieke jongerenorganisaties, studentenorganisaties en vakbonden. De volledige lijst van deelnemende organisaties is te vinden op www.kopenhagenactnow.nl/content/partners.

Zij hebben de handen ineen geslagen omdat zij een gezamenlijk geluid willen laten horen dat iedere politieke kleur overstijgt en uiting geeft aan hun gezamenlijk belang: een sterk klimaatakkoord in Kopenhagen.

Document acties