Bossche scholieren adviseren raadsleden over klimaatbeleid

8 februari 2010 - Ruim 120 Bossche scholieren zijn vandaag in de raadszaal in debat gegaan met elkaar en met (kandidaats)gemeenteraadsleden over duurzaamheid en het lokale klimaatbeleid. De jongeren hadden hierbij de mogelijkheid hun stem te laten horen maar ook om mee te denken aan oplossingen voor de stad ‘s-Hertogenbosch.

In twee debatten voelden de leerlingen van het Ds. Pierson College, Jeroen Bosch College en Sint Jans Lyceum raadsleden van CDA, D66, GroenLinks, Leefbaar Den Bosch, PvdA en SP aan de tand over hun duurzame ambities voor de stad. Debatleider John van der Sanden leidde het geheel in goede banen.

Stellingen

Alleen bedrijven die klimaatneutraal produceren mogen zich in de stad vestigen, luidde een van de stellingen. De meningen over deze stelling waren sterk verdeeld onder de leerlingen. De raadsleden waren eensgezinder, alleen GroenLinks gaf aan voorstander te zijn. De belangrijkste argumenten van de tegenstanders waren dat een dergelijk beleid niet goed zou zijn voor het economische klimaat van de stad en dat de investeringskosten te hoog zijn om dit te realiseren. Stapsgewijs klimaatneutraal worden, was hun devies. Voorstanders van de stelling bepleitten juist dat de kosten op termijn terug worden verdiend en dat het eenvoudiger is om van het begin af aan klimaatneutraal te opereren dan later in het proces aanpassingen te moeten doen.

Een andere stelling was: jongeren veranderen hun gedrag toch niet, dus de gemeente moet hierin niet investeren. Praktisch iedereen was het oneens met deze stelling. Jongeren zijn de toekomst en zijn nog beïnvloedbaar was een veelgehoord argument. De discussie ontstond hoe die jongeren dan te bereiken en aan te zetten tot gedragsverandering. Het advies aan de gemeente luidde vooral het onderwijs als middel in te zetten. Hieraan werd toegevoegd dat je jongeren moet proberen te bereiken op een manier die hen aanspreekt. Bijvoorbeeld door ‘koplopers’ jongeren in te zetten om hun leeftijdsgenoten te mobiliseren.

Kies de Toekomst

Het debat was de afsluiting van het scholenproject Kies de Toekomst, dat COS Brabant heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wekenlang hebben de leerlingen gewerkt aan het project. Zij bereidden zich voor aan de hand van concrete opdrachten over onder meer klimaat, water, afval, energie en bewust consumeren.

Document acties